SSM – Coordonare santiere temporare si mobile (in conformitate cu HG 300/ 2006)


 • Elaborarea Planului de Securitate si Sanatate pentru fiecare santier al societatii ce urmeaza a fi deschis pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu art. 17-19 din HG 300/2006;
 • Intocmirea declaratiei prealabila si comunicarea inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia se afla santierul;
 • Deschiderea si completarea registrului de coordonare in conformitate cu art.36-37 din HG 300/2006;
 • Prezentarea registrului de coordonare la cerere, managerului de proiect si inspectorilor de munca;
 • Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, ce revin subantreprenorilor, corespunzator lucrarilor ce le executa in santier;
 • Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti subantreprenorii a masurilor cuprinse in Planul de Securitate si Sanatate al santierului;
 • Completarea dosarului de interventii ulterioare cerute de noile lucrari;
 • Participarea la intrunirile/ sedintele organizate de Beneficiar;
 • Stabilirea, in colaborare cu Beneficiarul, a masurilor generale de securitate sanatate aplicabile santierului;
 • Avizarea planurilor proprii de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori/subantreprenori şi modificările acestora;
 • Armonizarea planurilor proprii de securitate si sanatate ale tuturor antreprenorilor si subantreprenorilor, care efectueaza simultan lucrari in santier;
 • Efectuarea, cu regularitate a controalelor pe santier in vederea verificarii respectarii masurilor de securitate, cu informarea beneficiarului asupra neconformitatilor;
 • Coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor;
 • Stabilirea regulilor privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, a instalaţiilor de ridicat sarcini si a accesului pe şantier;