Servicii specializate - Evaluarea Factorilor de Risc de accidentare si imbolnavire profesionala


  • Identificarea numarului de activitati specifice, pentru care trebuie realizata evaluarea factorilor de risc;
  • Auditul fiecarei activitati si identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, conform cu legislatia in vigoare si cu politicile/ procedurile in domeniul Sanatatii si Securitatii in munca ale societatii;
  • Evidentierea zonelor periculoase (activitatilor) cu risc de accidente si imbolnavire profesionala ridicat;
  • Evaluarea gradului de risc pentru fiecare activitate;
  • Intocmirea planului de masuri de prevenire si protectie in conformitate cu art. 13,lit. b din L 319/2006 si care sa corespunda strategiilor dvs. de dezvoltare;
  • Monitorizarea realizarii masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie.
  • Pretul se plateste o singura data / activitate distincta (exemplu: presupunand ca aveti functiunile: personal tehnico-administrativ, lucrator comercial, primitor-distribuitor, sofer, atunci sunt 4 meserii; - daca consultantul de vanzari are si activitate de conducator auto, atunci sunt 5 activitati de evaluat)