Situatii de Urgenta

Oferim consultanta de specialitate atat in domeniul APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR cat si in domeniul PROTECTIEI CIVILE in conformitate cu legislatia in vigoare

Aparare impotriva incendiilor

Intocmirea dosarului cu documentatie presupune:

  • Acte de autoritate privind apararea impotriva incendiilor in conformitate cu art 17 – O.M.A.I. 163/ 2007;
  • Tematici de instruire (introductiv generala, la locul de munca si periodica) pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca;
  • Elaborarea programelor de instruire - testare la nivelul societatii cuprinzand instructiuni de aparare impotriva incendiilor specific activitatii desfasurate si locului de munca;
  • Fisa postului cu atributii privind apararea impotriva incendiilor la locul de munca;
  • Fisa obiectivului cf. O.M.A.I. 89/ 2013
  • Rapoartele intocmite in urma controalelor preventive proprii;
  • Raportul anual de evaluare al nivelului de aparare impotriva incendiilor;
  • Registrul pentru evidentelele specifice privind apararea impotriva incendiilor (evidenta exercitiilor intervenţie şi evacuare, grafic de întreţinere şi verificare instalatii care se utilizează în caz de incendiu sau cu risc de incendiu, evidenta permiselor de lucru cu foc deschis)
  • Planuri de evacuare
  • Pretul dosarului intra in valoarea contractului!

Asistenta lunara pentru situatii de urgenta:

Pretul lunar al asistentei este in functie de tipul activitatii desfasurate!