SERVICII DE RESURSE UMANE

Administrare dosare personale

Consultant in domeniul resurselor umane (in conformitate cu Legea 53/2003 actualizata si HG 500/2011 actualizata)

 • Inregistrarea in Registrul General de Evidenta al Salariatilor conform HG 500/2011 actualizata;
 • Transmiterea Registrului General de Evidenta al Salariatilor conform termenelor legale;
 • Intocmirea dosarului de personal, solicitarea documentelor, actelor si declaratiilor necesare la dosar;
 • Intocmirea documentelor ce produc modificari ale contractului individual de munca precum acte aditionale de modificare a functiei, salariului negociat, normei de lucru, decizii de suspendare a contractului individual de munca, decizii de incetarea a contractului individual de munca, declararea acestora in Registrului General de Evidenta al Salariatilor conform HG 500/2011 actualizata;
 • Intocmirea adeverintelor de vechime pentru salariati, la solicitarea acestora;
 • Intocmirea si completarea adeverintelor solicitate de salariatii societatii;
 • Intocmirea oricaror rapoarte de personal solicitate de client;
 • Verificarea foii colective de prezenta;
 • Acordam suport legislativ pentru orice problema aparuta in domeniul relatiilor de munca;
 • Acordam suport in cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale Ministerului Muncii;
 • Acordam consiliere la incheirea si incetarea contractelor individuale de munca;
 • Acordam consiliere la intocmirea referatelor si deciziilor de sanctionare pentru abateri disciplinare;
 • Acordam consiliere privind aplicarea legislatiei muncii in vigoare;
 • Intocmim fise de post pentru salariati;
 • Intocmim Regulamentul de Ordine Interna;
 • Acordam consiliere in intocmirea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate.