ce Robosto

Servicii specializate SSM – Cercetare evenimente


  • Indrumarea angajatorului asupra intocmirii Formularului de comunicare a accidentului;
  • Inregistrarea ITM a formularului de comunicare a accidentului;
  • Participarea la cercetarea evenimentelor (accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale; incendii; calamitati naturale);
  • Intocmire nota de constatare; reconstituirea evenimentului prin efectuare poze si schita locului unde a avut loc accidentul;
  • Obtinerea declaratiilor victimelor si persoanelor implicate;
  • Colaborarea cu Organele de Cercetare (ITM) pana la finalizarea cercetarii evenimentului;
  • Intocmirea procesului verbal de cercetare, obtinerea intregii documentatii in vederea depunerii dosarului de cercetare al evenimentului;
  • Depunerea dosarului de cercetare la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs evenimentul – in vederea obtinerii avizului de la ITM;
  • Intocmirea si depunerea FIAM-ului (Formular pt Inregistrarea Accidentului de Munca)
  • Pretul se plateste / eveniment